hero-img

Průzkum Amnesty International odhalil, že většina výrobců elektromobilů stále ještě nevyžaduje etické standardy při těžbě kobaltu do baterií.

Nejznámějším automobilkám chybí zodpovědný přístup v otázce zdrojů kobaltu, minerálu, který je potřebný pro jejich baterie. Nejen ekologicky uvědomělí zákazníci ale mají právo vědět, zda jejich nový vůz odpovídá etickým standardům, které výrobci proklamují.

Proto jsme v roce 2017 oslovili sedm předních společností – Daimler, Renault, Volkswagen, General Motors, Tesla, BMW, Fiat Chrysler – a zeptali se, zda se zabývají kontrolou svých surovinových zdrojů a s tím spojenými lidskými právy dělníků v dolech. Pouze dvě značky nám poskytly údaje o svých dodavatelích kobaltu: BMW identifikovala své hutní a rafinérské dodavatele a Renault své dodavatele kobaltu.

Navzdory určitému pokroku v průběhu roku 2018 Amnesty zjistila, že žádný z výrobců nepodnikl dostatečné kroky k tomu, aby zákazníkům důvěryhodně objasnil, že jeho dodavatelské řetězce nejsou spojeny s otrockou prací a dalšími formami zneužívání. Při nedávné návštěvě hornického městečka Kolwezi v Kongu se náš kolega na vlastní oči přesvědčil, že se situace dělníků ani trochu nelepší.

Vláda Konžské demokratické republiky slíbila, že zlepší podmínky horníků a zakáže dětskou práci v dolech, ale dala si termín až do roku 2025. I z toho důvodu musí automobilky udělat mnohem víc než dosud. Znamená to vzít zodpovědnost do svých rukou, tlačit dodavatele k nápravě tragické situace tamních lidí, zvlášť pokud jde o porušování lidských práv. A to v jakémkoli článku jejich dodavatelského řetězce. Dluží to nejen svým zákazníkům, ale i konžským dělníkům a nejvíc tamním dětem zneužívaným pro práci k výrobě baterií

Copyright © 2019    Amnesty International